Privacy

Statement M-Fitness

Bij het sluiten van een financiële dienst hebben wij persoonsgegevens van u nodig. M-Fitness respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar klanten. Met uw persoonsgegevens wordt door ons dan ook zorgvuldig omgegaan. M-Fitness verwerkt uw gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van financiële diensten en voor de uitvoering van wettelijke regelingen. De verwerkte persoonsgegevens kunnen per verzekering en/of financiële dienst verschillen. Verder verwerken wij uw persoonsgegevens ten behoeve van de voorkoming en bestrijding van fraude, het uitvoeren van activiteiten (marketing e.d.) gericht op de vergroting van het klantenbestand, ten behoeve van statistische analyses en om u te informeren over andere door ons geleverde producten en diensten. Uiteraard verwerken we dan alleen maar die gegevens die daarvoor nodig zijn. Met andere woorden we zorgen ervoor dat voor elk soort verwerking, of het nu gaat om het uitvoeren van een overeenkomst of om fraudebestrijding, alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Verder geldt zoals gezegd dat elke verwerking in overeenstemming is met de wet, de gedragscode en het addendum en op behoorlijke en zorgvuldige wijze geschiedt.

Het gebruik van deze site

M-Fitness heeft passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

M-Fitness maakt bij deze site gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestandjes die door de website automatisch aangeboden worden aan uw browser. Deze cookies dienen alleen voor het verzamelen en analyseren van bepaalde gegevens over het bezoek aan deze website, zoals bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina’s te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen. Ook zorgen de cookies ervoor dat uw gegevens herkend worden de volgende keer dat u onze website bezoekt. Als uw browser geen cookies accepteert, kunt u geen gebruik maken van de beveiligde internetdiensten van M-Fitness.